Hvis du ønsker at dine brugere/frivillige skal købe et kontingent før de for adgang, så er her hvordan du gør.

Først går du til "Indstillinger -> Rediger tilmelding". Her finder du i bunden af siden et felt der hedder "Skal brugerne købe et kontingent?"

Her kan du vælge om dine brugere skal købe et kontingent, før de får adgang. Hvis du vælger "ja", så har du mulighed for at angive en forklaring. Denne forklaring bliver vist for brugeren.

Herefter skal du vælge hvem der skal købe kontingentet, om det er alle eller kun nogle udvalgte. Hvis du vælger det kun er nogle der skal købe et kontingent, så kan du gøre det ud fra om brugeren er en del af en gruppe. Her går du til Grupper og vælger den eller de grupper som du ønsker skal betale kontingentet. Du klikker på gruppen, vælger menuen (de 3 små prikker), vælger rediger gruppe og vælger "Medlemmer af denne gruppe skal betale kontingent"

Herefter skal du vælge det produkt (altså kontingentet) som dine brugere skal købe. Vi anbefaler kraftigt, at produktet tilhører en produktkategori, hvor kun det valgte produkt er en del af kategorien. Det gør det lettere for dine brugere at forstå.

Herefter bliver brugerne tvunget til at betale kontingentet, hvis de skal.

Det kræver du har vores butiks modul aktiveret, en aktiv butiks periode og har aktiveret kortbetaling.

Fandt du dit svar?