Alle samlinger
Gæstelister & POS (terminaler)
POS (terminaler)
Tilføj brugere med adgang til terminaler
Tilføj brugere med adgang til terminaler

Før terminalerne kan bruges, skal der gives adgang

O
Skrevet af Oliver Rønberg
Opdateret over en uge siden

For at gøre det muligt for dine brugere at servicere POS-terminaler, skal de først have ret til det. Dette gøres via "Indstillinger -> Terminaladgang"

Under "Terminaladgang" kan du administrerer hvem der har adgang til at benytte terminalerne.

Du kan søge efter brugeren her, og fjerne en tilladelse hvis nødvendigt.

Administratorer har altid gang til at betjene terminalerne.

Besvarede dette dit spørgsmål?